Zasady bezpieczeństwa

W związku z organizacją zawodów w trakcie epidemii przedstawiamy szereg rozwiązań mających na celu zapewnienie Wam bezpieczeństwa. Będąc świadomym faktu, konieczności rezygnacji z pewnych (proponowanych wcześniej) świadczeń, chcemy maksymalnie skupić się na wszystkich pozostałych aspektach organizacyjnych (wyniki, oznaczenie trasy itp.). Liczymy na zrozumienie i prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

1. START INTERWAŁOWY

Oświadczamy, że w ramach IX edycji Grand Prix Krakowa odbędą się 4 odrębne biegi – Przyjazna Trójka, Tradycyjna Piątka, Ambitna Jedenastka i Harda Dwudziestka Trójka. Dla każdego z czterech biegów przygotowaliśmy odrębną godzinę startu.

Limit na każdy z biegów – 250 osób.

Jednocześnie w związku z obecną sytuacją, chcemy zaproponować Wam nową formułę rozgrywania biegu. Aby ograniczyć bezpośredni kontakt dużej grupy, proponujemy wariant znany nam z zawodów biegu na orientację. Każdy z zawodników otrzyma swoją własną minutę startową (lista startowa dostępna będzie na stronie internetowej organizatora). Zawodnicy będą startowali co minutę falami w grupach po 10 osób. O zwycięstwie w biegu zadecyduje czas netto.

Prosimy o wpisywanie w formularzu zgłoszeniowym prognozowanego czasu biegu – tak abyśmy mogli do poszczególnych minut startowych dobrać zawodników o podobnym poziomie sportowym.

2. BUFET

Brak klasycznego bufetu z kawą i herbatą. Każdy zawodnik w razie chęci otrzyma na mecie zapakowany baton energetyczny.

3. WODA

Rezygnujemy z nalewania wody na mecie do kubeczków. Każdy chętny otrzyma do ręki pełną (nieotwartą) półlitrową butelkę. Na trasie nie będzie punktu wodopojowego. Osoby, które potrzebują nawodnienia, prosimy o wyposażenie się w indywidualny sprzęt.

4. DEPOZYT

Organizator zapewnia obsługę depozytu, jednak osoby, które mogą zostawić swoje rzeczy w innym miejscu (np. w samochodzie) prosimy o ograniczenie zbędnego kontaktu.

5. BIURO ZAWODÓW

Zwiększamy liczbę stanowisk w biurze zawodów. W kolejce do biura prosimy o zachowanie dystansu. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa. Godziny prac biura zawodów znajdziecie w jednym z kolejnych komunikatów.

6. CENTRUM ZAWODÓW

Centrum zawodów zlokalizowane będzie na parkingu przy ulicy Kukułczej. Szkoła tym razem będzie dla nas niedostępna.

7. OBSŁUGA

Obsługa wydarzenia będzie wyposażona w sprzęt zakrywający usta oraz rękawiczki jednorazowe.

8. ZAKRYWANIE UST/NOSA

Zawodnicy zobowiązani są do noszenia maseczek w obrębie biura zawodów, okolicy biura oraz strefy startu i mety. Maseczkę/bandanę można ściągnąć dopiero po wystartowaniu. Po opuszczeniu mety należy ją ponownie założyć.

Udział w zawodach oznacza akceptację opisanych powyżej zasad.

*fot. Manuel Uribe Photography