ZGŁOSZENIA NA POJEDYNCZY BIEG 6.03 formularz uproszczony (tutaj)

lista zawodników zgłoszonych do 4.03 – tutaj

III termin zgłoszeń
(po terminie)
II termin zgłoszeń
– 1.03
I termin zgłoszeń
– 20.02
Bieg dla dzieci
– Wielki Finał
(450 m, 900 m)
**
15 zł15 zł 15 zł
Przyjazna Trójka,
Nordic Walking
(3,7 km)
50 zł,
25 zł
45 zł,
22,5 zł
40 zł,
20 zł*
Tradycyjna Piątka
(5,7 km)
60 zł,
30 zł
50 zł,
25 zł
45 zł,
22,5 zł
Ambitna Jedenastka
(11,6 km)
70 zł 60 zł50 zł
Harda Dwudziestka Trójka
(23,2 km)
75 zł 65 zł55 zł
Ultra GPK
(35 km)
80 zł 70 zł60 zł

1. Chcących skorzystać ze zgłoszenia po terminie, prosimy o wypełnienia danych w formularzu. Płatność za zawody tylko i wyłącznie gotówką w biurze zawodów. Brak możliwości zgłoszenia drużyn.

*Opłata startowa dla osób niepełnoletnich oraz dla seniorów 65+ wynosi 50% podstawowej stawki wpisowego.

**Bieg dla dzieci odbywać się będzie na dwóch dystansach (do 2014 rocznika – ok. 450 m; 2011-2013 – ok. 900 m). Wypełniając formularz, prosimy o poprawne uzupełnienie daty urodzenia.

2. W przypadku wniesienia niepełnej opłaty startowej (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do wyrównania różnicy najpóźniej w dniu zawodów przed.

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku sytuacji losowych dopuszczamy możliwość przeniesienia wpłaty na innego zawodnika/inny termin według następujących zasad:

Powyżej 14 dni przed biegiem – bezpłatnie
Powyżej 7 dni przed biegiem – koszt zmiany 15 zł
Poniżej 7 dni przed biegiem – brak możliwości przeniesienia wpłaty

4. W przypadku konieczności odwołania klasycznego wydarzenia z uwagi na rządowe regulacje związane z COVID-19 organizator przewiduje organizację wyścigów w wyznaczonych terminach w formie indywidualnej (wzorem IX edycji) lub zwrot opłaty w formie Voucheru do wykorzystania podczas kolejnych edycji/kolejnych etapów.