1. Zgłoszenia na pojedynczy bieg 5.03 PO TERMINIE

lista zgłoszonych zawodników do 3.03 godz. 15:00 – tutaj

zgłoszenia po terminie formularz uproszczony – tutaj

Aby zarejestrować się na Wielki Finał GPK należy zgłosić się przez powyższy formularz zgłoszeniowy* i dokonać płatności gotówką w biurze zawodów.

BRAK MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI DRUŻYN

*Prosimy o sprawdzenie poprawności rocznika.

 biuro zawodów
(po terminie)
I pula
(pierwsze
100 osób**)
II pula
– do 27.02
Bieg dla dzieci***
(450 m, 900 m)
20 zł15 zł20 zł
Przyjazna Trójka,
Nordic Walking
(3,7 km)
60 zł,
40 zł*
45 zł,
30 zł*
50 zł,
35 zł*
Tradycyjna Piątka*
(5,7 km)
70 zł,
40 zł*
50 zł,
30 zł*
60 zł,
35 zł*
Ambitna Jedenastka
(11,6 km)
80 zł60 zł70 zł
Harda Dwudziestka Trójka
(23,2 km)
80 zł65 zł75 zł
Ultra GPK
(35 km)
90 zł70 zł80 zł

*Cena zniżkowa dotyczy dzieci i młodzieży (do 2004 r.), która nie ukończyła 18 roku życia a także seniorów 65+ (1957 r. i starsi).

**Cena zależy od puli wpłat. W momencie, gdy na liście startowej znajdzie się 100 opłaconych osób (niezależnie od dystansu), zmianie ulega pula płatności.

***Bieg dla dzieci odbywać się będzie na dwóch dystansach (do 2015 rocznika – ok. 450 m; 2012-2014 – ok. 900 m). Wypełniając formularz, prosimy o poprawne uzupełnienie daty urodzenia.

O możliwości skorzystania z wcześniejszego terminu decyduje wpłata na konto, nie wystarczy sama rejestracja.

2. W przypadku wniesienia niepełnej opłaty startowej (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do wyrównania różnicy najpóźniej w dniu zawodów przed.

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku sytuacji losowych dopuszczamy możliwość przeniesienia opłaty na innego zawodnika/inny termin według następujących zasad:

Powyżej 14 dni przed biegiem – bezpłatnie
Powyżej 7 dni przed biegiem – koszt zmiany 15 zł
Poniżej 7 dni przed biegiem – brak możliwości przeniesienia wpłaty