Kontakt

kontakt@krakowbiega.pl

Wojskowy Klub Sportowy „Wawel”

Sekcja Biegu na Orientację
ul. Podchorążych 3
30-084 Kraków
fax. +48 12 613 44 03
www.wawelbno.pl

kierownik zawodów – Michał Garbacik (+48 607 300 459)
kierownik sekcji biegu na orientację – Włodzimierz Dyzio (+48 608 311 845)