Małopolska

Z przyjemnością informujemy, że partnerem tegorocznych zawodów ponownie został Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Urząd wspiera finansowo zadania dotyczące upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną. Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich realizowane jest w ramach zadania „Małopolska na sportowo”.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego