Zgłoszenia na bieg 5.12 (po terminie)

  1. Zgłoszenia na pojedynczy bieg 5.12 

formularz po terminie (uproszczony) – tutaj

Chcących skorzystać ze zgłoszenia po terminie, prosimy o wypełnienie danych w powyższym formularzu. 
Płatność za zawody tylko i wyłącznie gotówką w biurze zawodów.

lista zawodników zgłoszonych do 2.12 – tutaj


III termin zgłoszeń
(po terminie)
II termin zgłoszeń
– 2.11
I termin zgłoszeń
– 15.10
Mikołajkowy Bieg dla dzieci
(300 m, 600 m)
***
15 zł 15 zł 15 zł
Przyjazna Trójka,
Nordic Walking
(3,7 km)
50 zł,
25 zł
45 zł,
22,5 zł
40 zł,
20 zł*
Tradycyjna Piątka**
(5,7 km)
60 zł,
30 zł
50 zł,
25 zł
45 zł,
22,5 zł
Ambitna Jedenastka
(11,6 km)
70 zł60 zł50 zł
Harda Dwudziestka Trójka
(23,2 km)
75 zł65 zł55 zł
Ultra GPK
(35 km)
80 zł70 zł60 zł

*Opłata startowa dla osób niepełnoletnich oraz dla seniorów 65+ wynosi 50% podstawowej stawki wpisowego.

**Na dystansie Tradycyjnej Piątki przewidujemy specjalną klasyfikację służb mundurowych. Od uczestników tej rywalizacji podczas biegu listopadowego nie pobieramy wpisowego.

***Bieg dla dzieci odbywać się będzie na dwóch dystansach (do 2014 rocznika – ok. 300 m; 2011-2013 – ok. 600 m). Wypełniając formularz, prosimy o poprawne uzupełnienie daty urodzenia.

2. W przypadku wniesienia niepełnej opłaty startowej (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do wyrównania różnicy najpóźniej w dniu zawodów przed.

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku sytuacji losowych dopuszczamy możliwość przeniesienia wpłaty na innego zawodnika/inny termin według następujących zasad:

Powyżej 14 dni przed biegiem – bezpłatnie
Powyżej 7 dni przed biegiem – koszt zmiany 15 zł
Poniżej 7 dni przed biegiem – brak możliwości przeniesienia wpłaty

4. W przypadku konieczności odwołania klasycznego wydarzenia z uwagi na rządowe regulacje związane z COVID-19 organizator przewiduje organizację wyścigów w wyznaczonych terminach w formie indywidualnej (wzorem IX edycji) lub zwrot opłaty w formie Voucheru do wykorzystania podczas kolejnych edycji/kolejnych etapów.