lista zgłoszonych do 1.12 godz. 15:00 – tutaj

formularz uproszczony – tutaj

zgłoszenia po terminie

Chcących skorzystać ze zgłoszenia po terminie, prosimy o wypełnienie formularza uproszczonego. Płatność gotówką w biurze zawodów.

Karnet upoważnia do startu na wybranym dystansie w całym cyklu sobotnio-niedzielnym. (5.11, 3.12, 7.01, 4.02, 3.03)

W celu uporządkowania wiadomości, dotyczących zgłoszeń na karnet, załączamy dokładną rozpiskę wszystkich możliwych opcji dotyczących zakupu startowego w ramach “karnetu”:

1. Osoba, która nie brała udziału w Wielkim Otwarciu GPK wciąż może zgłosić się na karnet rejestrując się przez formularz i dokonując płatności. Obowiązuje czwarta pula zgłoszeń. Takie osoby zapraszamy na Biegu Mikołajkowym do biura zawodów, wydany numer będzie obowiązywał do końca edycji.

2. Jeżeli ktoś brał udział w Wielkim Otwarciu GPK, a nie ma wykupionego karnetu, wciąż jeszcze może to zrobić. Wystarczy dopłacić odpowiednią różnicę (między ceną karnetu – IV pula, a poniesionym kosztem wpisowego na biegu listopadowym) – płatność w biurze. Oprócz tego takie osoby powinny dokonać zgłoszenia przez powyższy formularz zgłoszeniowy, tym razem na karnet. Wszystkich takich zawodników zapraszamy przed Biegiem Mikołajkowym GPK do biura zawodów, wydany tam numer będzie obowiązywał do końca edycji.

Podczas XII edycji GPK obowiązują 4 pule opłat za karnet (5 biegów). Podobnie jak w ubiegłym sezonie o wysokości opłaty startowej decydować będzie zgłoszenie w konkretnej puli karnetów.

I pula – do 200. karnetu
II pula – do 500. karnetu
III pula – do 800. karnetu
IV pula – od 801. karnetu

 I pula**II pulaIII pulaIV pula
Bieg dla dzieci***70 zł
(14 zł / bieg)
80 zł
(16 zł / bieg)
90 zł
(18 zł / bieg)
100 zł
(20 zł / bieg)
Przyjazna Trójka,
Nordic Walking (3,7 km)
140 zł, 100 zł*
(28 zł / bieg,
20 zł / bieg)
180 zł / 110 zł*
(36 zł / bieg,
22 zł / bieg)
220 zł / 120 zł*
(44 zł / bieg,
24 zł / bieg )
230 zł / 130 zł*
(46 zł / bieg,
26 zł / bieg )
Tradycyjna Piątka  (5,7 km)150 zł, 110 zł*
(30 zł / bieg,
22 zł / bieg)
190 zł / 120 zł*
(38 zł / bieg,
24 zł / bieg)
230 zł / 130 zł *
(46 zł / bieg,
26 zł / bieg)
240 zł / 140 zł*
(48 zł / bieg,
28 zł / bieg)
Ambitna Jedenastka
(11,6 km)
170 zł
(34zł / bieg)
210 zł
(42 zł / bieg)
250 zł
(50 zł / bieg)
260 zł
(52 zł / bieg)
Harda Dwudziestka Trójka (23,2 km)190 zł
(38 zł / bieg)
230 zł
(46 zł / bieg)
270 zł
(54 zł / bieg)
280 zł
(56 zł / bieg)
Ultra GPK
(35 km)
200 zł*
(40 zł / bieg)
250 zł
(50 zł / bieg)
290 zł
(58 zł / bieg)
300 zł
(60 zł / bieg)

*Cena zniżkowa dotyczy dzieci i młodzieży (do 2005 r.), która nie ukończyła 18 roku życia a także seniorów 65+ (1958 r. i starsi)

**Cena zależy od puli wpłat. W momencie, gdy na liście startowej znajdzie się pierwsze 200 opłaconych osób (niezależnie od dystansu), zmianie ulega pula płatności.

***Bieg dla dzieci odbywać się będzie na dwóch dystansach (do 2016 rocznika – ok. 450 m; 2013-2015 – ok. 900 m). Wypełniając formularz, prosimy o poprawne uzupełnienie daty urodzenia.

3. Opłaty startowe dla „wielokarnetowców”

Osoby, które chcą zakupić karnety na kilka dystansów mogą skorzystać ze specjalnej zniżki, przygotowanej przy okazji XII edycji GPK. Zniżka obowiązuje dla karnetów „tańszych”. Tzn. osoba, która dokonuje zgłoszenia w tym samym terminie na dwa dystanse dokonuje podstawowej płatności za dystans dłuższy oraz obniżonej płatności zgodnej z tabelą poniżej.

Cena za drugi karnet90 zł (18 zł za bieg)
Cena za trzeci karnet60 zł (12 zł za bieg)
Cena za każdy następny karnet30 zł (6 zł za bieg)

4. W przypadku wniesienia niepełnej opłaty startowej (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty) zawodnik jest zobowiązany do wyrównania różnicy najpóźniej w dniu zawodów przed.

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku sytuacji losowych dopuszczamy możliwość przeniesienia wpłaty na innego zawodnika/inny termin według następujących zasad:

Powyżej 14 dni przed biegiem – bezpłatnie
Powyżej 7 dni przed biegiem – koszt zmiany 15 zł
Poniżej 7 dni przed biegiem – brak możliwości przeniesienia wpłaty

6. W przypadku konieczności odwołania klasycznego wydarzenia z uwagi na rządowe regulacje związane z COVID-19 organizator przewiduje organizację wyścigów w wyznaczonych terminach w formie indywidualnej (wzorem IX edycji) lub zwrot opłaty w formie Voucheru do wykorzystania podczas kolejnych edycji/kolejnych etapów.

7. Z opłaty startowej za karnet/bieg zwolnione są osoby, które zajmują miejsca w TOP20 klasyfikacji wszechczasów GPK. Wyniki znajdziecie – tutaj.

Osoby, korzystające ze zwolnienia, prosimy o dokonanie zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy i przesłanie informacji drogą e-mailową. Płatność w systemie zostanie odznaczona.