Tradycyjnie już przypominamy zasady punktacji klasyfikacji generalnej XII edycji Grand Prix Krakowa. Zasady generalki to jeden ze stałych elementów naszego cyklu. Wszystkich nowych uczestników serdecznie zachęcamy jednak do zapoznania się!

1. Do punktacji generalnej całego cyklu brane są pod uwagę 4 najlepsze wyniki punktowe (z 5 możliwych) na tym samym dystansie.

2. Klasyfikacja generalna prowadzona jest według czasów netto.

3. Klasyfikacja generalna będzie sporządzana w oparciu o niedzielne zawody oraz sobotnią rywalizację GPS. Punkty będą liczone według straty do najlepszego wyniku uzyskanego na przestrzeni całego weekendu.

4. Wzorem poprzednich edycji, punktacja działa według straty procentowej. Liczbą bazową jest wynik zawodnika, który uzyskał najlepszy czas – wynosi on 100%, czyli jednocześnie 100 punktów. Kolejne osoby otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do czasu jaki osiągnęły względem liczby bazowej. Podczas XII edycji Grand Prix Krakowa w biegach górskich nie będą przydzielane dodatkowe punkty za udział. Zasada ta obowiązuje zarówno w klasyfikacji OPEN, jak i w kategoriach wiekowych. W przypadku przekroczenia 100% czasu zwycięzcy, zawodnik otrzyma 1 punkt.