Zgłoszenia

V Bieg Nocny

Zgłoszenia na Bieg Nocny 29.06 – pojedyncze wydarzenie odbywające się na trasach GPK.
By zgłosić się na zawody, wykonaj poniższe kroki.

Krok 1

Krok 2

Wykonaj przelew zgodnie z cennikiem na konto:
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY WAWEL – 26 1090 1665 0000 0001 3605 9803
z dopiskiem: Imię i Nazwisko, rocznik, dystans, opłata za Bieg Nocny.


Cennik

I termin – 30.04**II termin – 24.06biuro zawodów
Przyjazna Trójka (3,7 km)50 zł / 30 zł*60 zł / 35 zł*70 zł / 40 zł*
Tradycyjna Piątka (5,7 km)60 zł / 35 zł*70 zł / 40 zł*80 zł / 50 zł*
Ambitna Jedenastka (11,6 km)70 zł80 zł90 zł
Harda Dwudziestka Trójka (23,2 km)75 zł85 zł90 zł
*Cena zniżkowa dotyczy dzieci i młodzieży, która nie ukończyła 18 roku życia a także seniorów 65+ (1959 r. i starsi)

**O terminie zgłoszeń decyduje data płatności. Aby skorzystać z wcześniejszego terminu, należy dokonać opłaty startowej. (Nie wystarczy sama rejestracja w panelu.)

Dodatkowe informacje

1. W przypadku wniesienia niepełnej opłaty startowej (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty) zawodnik jest zobowiązany do wyrównania różnicy najpóźniej w dniu zawodów przed.

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku sytuacji losowych dopuszczamy możliwość przeniesienia wpłaty na innego zawodnika/inny termin według następujących zasad:

Powyżej 14 dni przed biegiem – bezpłatnie
Powyżej 7 dni przed biegiem – koszt zmiany 15 zł
Poniżej 7 dni przed biegiem – brak możliwości przeniesienia wpłaty

3. W przypadku konieczności odwołania klasycznego wydarzenia z uwagi na siłę wyższą organizator przewiduje organizację wyścigów w wyznaczonych terminach w formie indywidualnej (wzorem IX edycji GPK) lub zwrot opłaty w formie Voucheru do wykorzystania podczas kolejnych edycji/kolejnych etapów.

Osoby, korzystające ze zwolnienia, prosimy o dokonanie zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy i przesłanie informacji drogą e-mailową. Płatność w systemie zostanie odznaczona.

Scroll to Top