Karnet – 5 biegów

ZGŁOSZENIA PO TERMINIE Płatność za zawody tylko i wyłącznie gotówką w biurze zawodów

W celu uporządkowania wiadomości, dotyczących zgłoszeń na karnet, załączamy dokładną rozpiskę wszystkich możliwych opcji dotyczących zakupu startowego w ramach “karnetu”:

1. Osoba, która nie brała udziału w Wielkim Otwarciu GPK wciąż może zgłosić się na karnet rejestrując się przez formularz i dokonując płatności. Obowiązuje czwarta pula zgłoszeń. Takie osoby zapraszamy na Biegu Mikołajkowym do biura zawodów, wydany numer będzie obowiązywał do końca edycji.

lista zgłoszonych do 2.12 – tutaj

formularz uproszczony – tutaj

2. Jeżeli ktoś brał udział w Wielkim Otwarciu GPK, a nie ma wykupionego karnetu, wciąż jeszcze może to zrobić. Wystarczy dopłacić odpowiednią różnicę (między ceną karnetu – IV pula, a poniesionym kosztem wpisowego na biegu listopadowym). Oprócz tego takie osoby powinny dokonać zgłoszenia przez powyższy formularz zgłoszeniowy, tym razem na karnet. Wszystkich takich zawodników zapraszamy przed Biegiem Mikołajkowym GPK do biura zawodów, wydany tam numer będzie obowiązywał do końca edycji.

Podczas XI edycji GPK obowiązują 4 pule opłat za karnet (5 biegów). Tym razem o wysokości opłaty startowej decydować będzie zgłoszenie w konkretnej puli karnetów.

I pula – do 200. karnetu
II pula – do 500. karnetu
III pula – do 800. karnetu
IV pula – od 801. karnetu

 IV pulaI pulaII pulaIII pula
Bieg dla dzieci100 zł
(20 zł / bieg)
70 zł
(14 zł / bieg)
80 zł
(16 zł / bieg)
90 zł
(18 zł / bieg)
Przyjazna Trójka,
Nordic Walking (3,7 km)
210 zł / 130 zł*
(42 zł / bieg,
26 zł / bieg)
140 zł, 100 zł*
(28 zł / bieg,
20 zł / bieg)
170 zł / 110 zł*
(34 zł / bieg,
22 zł / bieg)
200 zł / 120 zł*
(40 zł / bieg,
24 zł / bieg)
Tradycyjna Piątka  (5,7 km)220 zł / 140 zł*
(44 zł / bieg,
28 zł / bieg)
150 zł, 110 zł*
(30 zł / bieg,
22 zł / bieg)
180 zł / 120 zł*
(36 zł / bieg,
24 zł / bieg)
210 zł / 130 zł *
(42 zł / bieg,
26 zł /bieg)
Ambitna Jedenastka
(11,6 km)
250 zł
(50 zł / bieg)
170 zł
(34zł / bieg)
200 zł
(40 zł / bieg)
230 zł
(46 zł / bieg)
Harda Dwudziestka Trójka (23,2 km)260 zł
(52 zł / bieg)
190 zł
(38 zł / bieg)
220 zł
(44 zł / bieg)
250 zł
(50 zł / bieg)
Ultra GPK
(35 km)
270 zł
(54 zł / bieg)
200 zł
(40 zł / bieg)
230 zł
(46 zł / bieg)
260 zł
(52 zł / bieg)

Aby dołączyć do grupy startujących należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy – (prosimy o sprawdzenie poprawności rocznika).

*Cena zniżkowa dotyczy dzieci i młodzieży (do 2004 r.), która nie ukończyła 18 roku życia a także seniorów 65+ (1957 r. i starsi).

Karnet upoważnia do startu na wybranym dystansie w całym cyklu sobotnio-niedzielnym.

3. Opłaty startowe dla „wielokarnetowców”

Osoby, które chcą zakupić karnety na kilka dystansów mogą skorzystać ze specjalnej zniżki, przygotowanej przy okazji XI edycji GPK. Zniżka obowiązuje dla karnetów „tańszych”. Tzn. osoba, która dokonuje zgłoszenia w tym samym terminie na dwa dystanse dokonuje podstawowej płatności za dystans dłuższy oraz obniżonej płatności zgodnej z tabelą poniżej.

Cena za drugi karnet75 zł (15 zł za bieg)
Cena za trzeci karnet50 zł (10 zł za bieg)
Cena za każdy następny karnet25 zł (5 zł za bieg)

4. W przypadku wniesienia niepełnej opłaty startowej (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do wyrównania różnicy najpóźniej w dniu zawodów.

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku sytuacji losowych dopuszczamy możliwość przeniesienia wpłaty na innego zawodnika/inny termin według następujących zasad:

Powyżej 14 dni przed biegiem – bezpłatnie
Powyżej 7 dni przed biegiem – koszt zmiany 15 zł
Poniżej 7 dni przed biegiem – brak możliwości przeniesienia wpłaty

6. Z opłaty startowej za karnet/bieg zwolnione są osoby, które zajmują miejsca w TOP20 klasyfikacji wszechczasów GPK. Wyniki znajdziecie – tutaj.

Osoby, korzystające ze zwolnienia, prosimy o dokonanie zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy i przesłanie informacji drogą e-mailową. Płatność w systemie zostanie odznaczona.

Scroll to Top